Belevingsgerichte zorg

"Elke dag wordt je leven een dag korter. Zorg dat elke beweging van belang is."

Wat is Belevingsgerichte zorg

Belevingsgerichte zorg is de zorg waarbij de beleving van de cliënt als uitgangspunt dient bij de zorgverlening; wat voelt, vindt en wil de cliënt. Zijn of haar specifieke zorgvraag staat centraal. Het is dat deel van de zorg, verzorging, verpleging, behandeling, dat te maken heeft met de kwaliteit waarmee je iemands persoonlijkheid recht doet en rekening houdt met zijn beleving van de situatie. Het is het omgangskundige deel van de zorg.

Zorg is bekommerd zijn,
een begrip van vroeger,
een rijkdom voor vandaag
voor hem die zorg vraagt.

Doel van de training

  • De cursist verkrijgt inzicht in belevingsgerichte zorg. 
  • De cursist kent de doelen van de belevingsgerichte zorg.
  • De cursist heeft na afloop van de training inzicht in de belevingsgerichte zorg in de eigen praktijk.

Voor wie

Voor iedereen die werkt in verplegings- en/of verzorgingstehuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Inhoud

Tijdens deze cursus zal dieper ingegaan worden op wat belevingsgerichte zorg inhoudt en wat dit betekent voor de interactie met de cliënt. Er wordt verdieping gegeven op het gebied van basisbehoeften en het effect op gedrag. Maar vooral komt de belevingsgerichte zorg in de praktijk aan bod.

Modules

  • Belevingsgerichte zorg, wat houdt het in. Wat heeft dit voor gevolgen in de dagelijkse praktijk.
  • Kijken naar de behoefte van de cliënt. Hoe vertaal je gedrag naar behoefte.
  • Afstand en nabijheid.

Naast de basisthema's hebben de cursisten zelf de mogelijkheid om thema's of situaties in te brengen en kunnen de cursus zo zelf mede inhoud geven. Dit alles zoveel mogelijk toegepast op de dagelijkse praktijk. Dit houdt ook in dat er vanuit de cursus verwerkingsopdrachten worden meegegeven.

Praktische Informatie

  • Tijdsduur: In overleg wordt er in het basisprogramma 3 bijeenkomsten gepland van 3 uur.
  • Plaats: Op locatie of in overleg nader te bepalen.
  • Aantal deelnemers: Maximaal 14 deelnemers.
  • Kosten: Vrijblijvend wordt er voor u een offerte opgemaakt.