Omgaan met eigen spanning

In het omgaan met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag, loop je (van tevoren) spanning op in je lichaam. Gevoelens van onzekerheid horen bij de problematiek. Hierdoor zou je steeds meer afstand kunnen nemen van de cliënt met zijn "moeilijke" gedrag. Als begeleider kun je niet meer langer ontspannen en vriendelijk met hem omgaan. Hoe krijg je nu meer grip op je eigen rust, hoe voel je je zekerder, sta je sterker in je schoenen? Ontspanning kan je helpen om met deze spanning om te gaan. Om zo vanuit je eigen ontspanning, ontspanning bij de ander te kunnen bewerkstelligen. Je zult merken dat wanneer je eenmaal in staat bent je lichamelijk te ontspannen, vanzelf ook de gedachten tot rust komen.

Grip krijgen op je eigen onrust
Veranderen door te leren ontspannen
Grip krijgen op je eigen onrust geeft rust voor de ander.

Doel van de training

Na afloop van de training herkennen de medewerkers zowel bij zichzelf als bij de collega's hun eigen rust/onrust, spanning/ontspanning.
Zijn zij in staat om hierop gericht feedback te geven aan elkaar.
Zijn zij in staat door de aangereikte handvatten hun eigen onrust, spanning te reguleren.

Voor wie

Voor iedereen die werkzaam is in de zorg. Onze trainingen richten zich op mensen die werken in de geestelijke gezondheidszorg, van geriatrie tot de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
De aanmelding zal per team/groep kunnen zodat er aangesloten kan worden bij de praktijksituatie op de woongroep of de activiteitengroep.

Inhoud

Op basis van uw vraag wordt het trainingsaanbod vertaald in een specifieke training op maat. De volgende thema's kunnen hierbij aan bod komen;
Het ervaren en ontwikkelen van stress reducerende strategieën.
‘Aan den lijve' ervaren wat lichaamstaal zegt over jezelf en de ander.
Het werken onder druk
Grenzen
Observatie
Feedback
Follow-up
Hoe efficiënt een training ook is, na verloop van tijd verminderen opgedane kennis en vaardigheden. We adviseren daarom minimaal 1 x per jaar een herhalingsdagdeel waarin opgedane praktijkervaring gekoppeld wordt aan de training.

Praktische informatie

Tijdsduur en Werkwijze:In een aanbod van 3 bijeenkomsten van 3 uur zal aan bovenstaande doelen worden gewerkt. Tussen de bijeenkomsten is er tijd om het eigen proces de kans te geven en de verwerkingsopdrachten uit te voeren. Waar nodig wordt het programma op maat aangepast. In deze training wordt een ervaringsgerichte werkwijze toegepast. Hierdoor ondervinden cursisten door lichamelijke ervaring wat spanning/ontspanning met ze doen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van video.
Aantal deelnemers: Om ruimte te geven aan het proces van elke individuele medewerker kan het maximaal aantal deelnemers per trainingsgroep niet meer dan 12 zijn.
Kosten: Vrijblijvend wordt er een offerte gemaakt.