Samenwerken in de Driehoek client-familie-begeleider

Als er spanning in de driehoek cliënt-familie-begeleider is... 

Samenwerken in de driehoek: de theorie is eenvoudig, maar de praktijk weerbarstig. Een goede samenwerking is voor veel driehoeken nog niet vanzelfsprekend. In de praktijk zie je veelal spanning op de onderste lijn tussen familie en begeleiders, waardoor de driehoek snel uit balans kan raken. In de samenwerking merk je dat er wrevel kan ontstaan, verharding en dat klachten toenemen. Het wordt dan voor alle betrokkenen moeilijk de verbinding met elkaar te vinden én te behouden en hun eigen positie in te nemen. Wat levert een goede samenwerking op tussen familie en begeleiders? Een goede samenwerking is essentieel voor de ontwikkeling van de cliënt. Het resultaat is elkaar beter te verstaan om de kwaliteit van leven voor de cliënt te verhogen. In een goede driehoek komt een ieder tot zijn recht.

Doel van de training

• Er is driehoeksbewustzijn gecreëerd, zodat het voor de begeleider logisch is vanuit de verschillende hoeken te kijken en te handelen • Versterken van de relatie tussen cliënt-familie-begeleider, waardoor de onderlinge verbinding toeneemt en een ieder gelijkwaardige invloed heeft • De rollen en posities binnen de driehoek zijn helder en afgebakend • Begeleiders kunnen een effectieve dialoog/trialoog aangaan en zijn in staat om te kijken naar de vraag áchter de vraag van familie

Voor wie

Iedereen die werkzaam is in de zorg. Ook voor leerkrachten binnen (speciaal) onderwijs is deze training van toegevoegde waarde. De training kan ook proactief worden ingezet. Als de samenwerking met familie in basis goed is, kunnen de bijeenkomsten samen met hen worden georganiseerd. Zo kan “Regie op Locatie” ook vormgegeven worden. Ook voor een nieuw te starten locatie kan vanaf het begin al gestart worden met Samenwerken in de Driehoek.

Inhoud

Tijdens deze training staat de visie op Samenwerken in de Driehoek centraal. Er wordt dieper ingegaan op hoe de begeleider deze samenwerking ervaart, waar tegenaan wordt gelopen, wat goed gaat en wat uitgebreid kan worden. Er is aandacht voor hoe de driehoek in balans te krijgen/houden. De volgende thema’s komen aan de orde: • Veiligheid ↔ angst • Inlevingsvermogen ↔ prioriteiten stellen • Professionele positie ↔ emotie • Meebewegen ↔ grenzen stellen • Afstemmen/luisteren • Vertrouwen: van loslaten naar toelaten • Loyaliteit tussen familie-cliënt Naast een gedeelte kennis zal vooral praktisch geoefend gaan worden met eigen casuïstiek. De deelnemer leert zo de vertaling naar de praktijk te maken. Tevens is er aandacht voor de borging van het geleerde in de dagelijkse praktijk en werkprocessen.

Follow up

Om het leereffect zo optimaal mogelijk te behouden, adviseren wij een follow-up na een halfjaar. Dit zal een herhalingsdagdeel zijn waarin opgedane praktijkervaring gekoppeld wordt aan de training. Daarnaast bieden we supervisie en individuele of teamcoaching. Waar een situatie vast dreigt te lopen, bieden we mediation.

Praktische informatie

Er zijn verschillende opties om deze training te volgen: 1. Teamgericht: op maat aangeboden. Wenselijk is dat de verschillende disciplines betrokken worden. Familie zal vooraf meegenomen worden in wat het team gaat doen. De training bestaat uit 3 dagdelen: • 2 dagdelen basistraining voor team • 3e dagdeel samen met familie en team Optioneel is 4e dagdeel met acteur. Deze wordt dan gegeven vóór het dagdeel samen met familie. 2. Samengestelde groepen: 2 dagdelen basistraining Optioneel is 3e dagdeel met acteur

Voorwaarden en investering

Plaats: De training kan gegeven worden op de locatie van de instelling. Ook kan er in overleg gekozen worden voor een andere locatie Aantal deelnemers: maximaal 12 Kosten: vrijblijvend wordt er een offerte gemaakt Trainers: Alexandra van de Tillaard en Jolanda Buurkes (opgeleid door Chiel Egberts, de grondlegger van Driehoekskunde: www.drienamiek.com.)