Train de trainer agressie

Gericht op agressiepreventie en agressiehantering specifiek binnen de zorg en het (speciaal) onderwijs

Doel van de training

Gezien de problematiek van de cliënten binnen verschillende zorgcentra, vragen de medewerkers om handvatten die hen helpen beter om te gaan met (ernstige) incidenten op het gebied van agressie. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het een voorwaarde om medewerkers op te leiden als trainer in de omgang met agressie. Deze trainers zijn na de train-de-trainer opleiding in staat om medewerkers binnen hun eigen zorgcentrum te gaan trainen.

Voor wie

Voor medewerkers die te maken hebben met cliënten met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Ook wel genoemd, ongewenst gedrag van cliënten die verbaal en fysiek (dreigend) agressief gedrag kunnen vertonen. De medewerker wil binnen de eigen (zorg)instelling medewerkers trainen op het gebied van agressie.

Functieprofiel aspirant trainers

Aantoonbare interesse en ervaring in het werken met cliënten met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.
Duidelijke visie hebben op het gebied van omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag.
Ervaring hebben met het aansturen van teamprocessen. Trainings- en/of onderwijservaring hebben.
Werk/denkniveau hebben op HBO niveau.

Inhoud

Vraag voor de inhoud van deze training de uitgebreide folder aan. Zie hiervoor ook de training agressiepreventie en -hantering.

Let wel; binnen de module veiligheidstechnieken hebben de aangeleerde team-interventietechnieken enkel als doel een cliënt onder controle brengen, bescherming bieden aan betrokkenen en verplaatsing naar een rustige omgeving voor herstel. De cliënten worden niet afgezonderd in een daarvoor bestemde ruimte, er worden binnen het traject train-de-trainer daarom geen afzonderingsprocedures aangeleerd.

Praktische informatie

Tijdsduur: Het traject train-de-trainer wordt in 8 dagen aangeboden aan een groep van (minimaal) 6 aspirant trainers. De groep traint hele dagen van 9.30 uur tot 16.30 uur met drie kwartier lunchtijd en 's morgens en 's middags een kwartier koffie/theepauze. Na een periode van een half jaar is er een verplichte terugkomdag, waarin de trainers een herhaling en verdieping krijgen van de modules en geleerde fysieke interventietechnieken. Ook is er ruimte om op intervisie niveau ervaringen uit te wisselen.
Begeleiding: Er is stagebegeleiding van twee keer een dagdeel per trainer over de meerdaagse training. De stagebegeleiding vindt plaats in het eerste traject van de implementatie binnen de eigen zorgcentra.
Follow-up interne trainers: De interne trainers nemen jaarlijks deel aan twee follow-up trainingen (dag training: van 9.30 - 16.30 uur) om de kwaliteit van de trainingen te verzekeren. In deze trainingen staat het aanscherpen van de uitgangspunten van de verschillende onderdelen centraal. Daarnaast is er ruimte voor intervisie en terugkoppeling van praktijkervaringen. Deze trainingen worden deels inhoudelijk gevormd door de cursusleiding, anderzijds door de interne trainers zelf.
Kosten: Vraag vrijblijvend een offerte aan.