Training agressiepreventie en -hantering

Weerbaar tegen agressief gedrag

''... De zon schijnt, ik loop samen met de cliënt terug om pauze te houden. Nog even en het is weekend, heerlijk. Eerst pauzeren en op adem komen van de gespannen middag. Plotseling krijg ik een harde klap tegen mijn hoofd. Wat is er gebeurd...?"

Agressie is niet altijd te voorkomen, het kan voor je gevoel heel onverwachts gebeuren. Het kan je bang maken, je voelt je machteloos. Je bent alert, maar ook angstig geworden.

In onze training gaat het er niet om dat we agressie niet accepteren, het betekent ook niet dat we agressief gedrag en/of fysiek geweld goedkeuren. Of dat we zeggen dat agressie iets is "dat nu eenmaal bij ons werk hoort". Juist niets van dit alles. Door onze trainingen krijg je bij dreigende en gewelddadige situaties meer grip op jezelf en de cliënt. Bovendien stellen we je in staat anders te kijken naar de agressie, door naar de betekenis van het gedrag te zoeken.

Doel van de training

Inzicht krijgen in de aard, achtergronden en gevolgen van agressief gedrag.
Verwerven van een veilige en fysieke professionele houding voor, tijdens en na agressieve situaties.
Verwerven van individuele en/of teamgerichte vaardigheden om veilig te kunnen handelen in situaties waarin sprake is van (dreigend) gewelddadig gedrag.

Voor wie

Onze meerdaagse trainingen richten zich op de zorg en het speciaal onderwijs. Onze voorkeur is het trainen van een voltallig team en/of afdeling. Dit heeft een duidelijke meerwaarde voor het gezamenlijk ontwikkelen van basisveiligheid, onderlinge steun en eenduidigheid in aanpak.

Waar we voor staan

Respect voor jezelf en voor de cliënt met wederzijdse veiligheid.
Professionele bejegening zonder macht en kracht.
Emotioneel herstel voor begeleider en cliënt na het incident.
Ruimte vragen en ruimte nemen voor herstel van de communicatie en activiteit met de cliënt.

Inhoud

Op basis van een modulair aanbod wordt uw vraag vertaald in een specifieke training op maat. In de training streven we naar een passende verdeling van theorie en praktijk.

Ons gedragsinterventieplan is de rode draad in elke training. Deze module geeft inzicht in het herkennen en benoemen van gedragskenmerken in de opbouw van agressie. Algemene en cliëntgerichte interventies worden in een plan van aanpak neergezet. Preventie is hierbij het belangrijkste thema.
De module begripsbepaling en definities geeft duidelijkheid over wat gewenst en ongewenst gedrag is.
De vraag ‘wat kunnen we leren van incidenten' staat centraal in de module reconstructie incidenten.
Bij collegiale opvang en nazorg komen aspecten aan de orde die nodig zijn om een collega na een stressvolle of ingrijpende gebeurtenis professioneel op te vangen.
Het ervaren en ontwikkelen van stress reducerende strategieën komen aanbod in de module rust en ontspanning. ‘Aan den lijve' wordt ervaren wat lichaamstaal voor effect heeft op de ander, hierin wordt onder andere afstand en nabijheid helder.
Medewerkers kunnen ook adequaat getraind worden in individuele veiligheidstechnieken om met wederzijdse veiligheid zichzelf te bevrijden uit ongewenste aangrijpingen en intieme omhelzingen. Daarnaast kunnen ook teamtechnieken aangeleerd worden als cliënten na (dreigend) agressief gedrag of controleverlies verplaatst moeten worden naar een rustige omgeving. Rustig, eenduidig handelen en een juiste samenwerking is van essentieel belang voor een goed herstel.
In een meerdaagse training kunnen we ook werken met een professionele acteur. Vanuit een veilige leeromgeving wordt deze acteur als middel ingezet om theorie en praktijk toe te passen. Situaties uit de praktijk worden vertaald naar het simulatiespel.

Follow up

Hoe efficiënt een training ook is, na verloop van tijd verminderen opgedane kennis en fysieke vaardigheden. Zonder een follow-up is verandering in structureel (veiligheids)beleid niet gegarandeerd. We adviseren daarom een herhaling van een dag(deel) waarin de theorie en opgedane praktijkervaring specifieker toegepast worden.

Praktische informatie

Plaats: Facet traint met name in company. Buiten de locatie trainen behoort ook tot de mogelijkheden.
Kosten: Vraag vrijblijvend een offerte aan.

© Copyright 2013 Facet Trainingen•