Leergang: coördineren in een complexe zorgcontext

Meer informatie en inschrijven over de leergang

Deze leergang is opgezet in nauwe samenwerking met Facet trainingen en verder ontwikkeld en verzorgd door Teamsaanzet

• Bezoek de website: www.teamsaanzet.nl voor alle informatie of het toesturen van de studiegids.

Neem contact op met Robert Teune via mobiel 06 49 87 37 42 of mail: robert@teamsaanzet.nl

Klik hier voor direct inschrijven.

DE BEROEPSKRACHT ALS SPIL BIJ COMPLEXE ZORGVRAGEN

De zorg voor cliënten met een complexe en intensieve zorgvraag vraagt om professionele coördinatie. Tegelijkertijd is er de trend om te werken met teams die meer zelf-sturend of zelf-organiserend zijn. Functies als manager, intern begeleider of gedragsdeskundige komen hiermee op een grotere afstand te staan. Van zowel de coördinerend begeleider/persoonlijk begeleider/ EVV-er én de overige teamleden worden hierdoor aanvullende kenmerken gevraagd. De vraag is of de medewerkers op dit niveau deze kenmerken ontwikkeld hebben: hoe verhoudt deze vernieuwde inzet van medewerkers zich tot de bestaande opleidingskenmerken van niveau 4/5 en de werkervaring? Welke scholingsbehoeften en ontwikkelingsvragen zijn er in uw teams? Voor uitgebreide informatie zie de website: www.teamsaanzet.nl

Meer informatie en inschrijven

De leergang is opgezet in nauwe samenwerking met Facet trainingen en verder ontwikkeld en verzorgd door Teamsaanzet. Het programma is gebaseerd op brede praktijkervaring met zorgteams, leidinggevenden en ondersteunende disciplines uit het werkveld. Zowel in de ontwikkeling als uitvoering van deze leergang werken gedragswetenschappers, coaches/trainers, bevoegde docenten en ervaringsdeskundigen samen.

Meer info?

Neem contact op met Robert Teune via mobiel 06 49 87 37 42 of mail: robert@teamsaanzet.nl

• Bezoek de website: www.teamsaanzet.nl voor het toesturen van de studiegids.

Klik hier voor direct inschrijven.