Autisme basistraining

Basiscursus autisme bij mensen met een verstandelijke beperking
''Handvaten in de begeleiding bij mensen met autisme''

Beweeg met mij mee,
Meebewogen,
Leer ik mezelf bewegen,
In jouw wereld.

Wat is Autisme

Autisme is een stoornis die zich uit in de totale ontwikkeling van een mens. Dit betekent dat de ontwikkeling van onder andere taal en communicatie, sociale vaardigheden, motoriek en spel moeizaam kan verlopen. Het is een stoornis die zich het hele leven voordoet. Als deze mensen niet begrepen worden en de begeleiding niet afgestemd is op hun beperking kunnen ze in een isolement raken.

Doel van de training

De cursist verkrijgt inzicht in autisme.
De cursist heeft na afloop van de training inzicht in de verschillende vormen van totale communicatie.
De cursist weet op welke wijze hij structuur kan aanbrengen in een dagprogramma.
De cursist is in staat de problemen op het gebied van autisme te herkennen.

Voor wie

Voor iedereen die werkzaam is de gehandicapten zorg; instellingen voor verstandelijk gehandicapten, dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten, ouders, basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs.

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt dieper ingegaan op wat autisme inhoudt. En daarnaast wat dit betekent voor de totale ontwikkeling van een persoon. Er wordt verdieping gegeven op het gebied van de totale communicatie, zowel verbaal als non-verbaal en de ondersteunende communicatie in de vorm van pictogrammen, foto's, verwijzers.

Modules

Autisme, wat houdt het in. Wat heeft dit voor gevolgen in de dagelijkse begeleiding.
Totale communicatie, welke vormen van communicatie zijn er mogelijk.
Op welke wijze breng je structuur aan in een dagprogramma.
Hoe kun je probleemgedrag inzichtelijk maken.
Naast de basisthema's hebben de cursisten zelf de mogelijkheid om thema's of situaties in te brengen en kunnen de cursus zo zelf mede inhoud geven. Dit alles zoveel mogelijk toegepast op de dagelijkse praktijk. Dit houdt ook in dat er vanuit de cursus verwerkingsopdrachten worden meegegeven.

Praktische informatie

Tijdsduur: In overleg worden er in het basisprogramma 3 bijeenkomsten gepland van 3 uur.
Plaats: Op locatie of in overleg nader te bepalen.
Aantal deelnemers: Maximaal 14 deelnemers.
Kosten: Vrijblijvend wordt er voor u een offerte opgemaakt.
Trainers: De basiscursus wordt vormgegeven door Harm van den Broek.

© Copyright 2013 Facet Trainingen•