Social media in de (LVB) zorg

Skype jij al met je cliënten?

Social Media en internetgebruik in de zorg
Anno 20nu is het overduidelijk: social media en internetgebruik zijn een vast onderdeel van het dagelijks leven geworden. Via de computer, smartphone of tablet kun je gebruik maken van allerlei diensten, appjes of informatie. Dit geldt natuurlijk ook voor de cliënten in de zorg. Toch is het nog niet vanzelfsprekend dat er in de begeleiding aandacht besteed wordt aan dit nieuwe domein of leefgebied.

Nieuwe media bieden allerlei mogelijkheden zoals informatie verzamelen, leren, ontspanning, contacten en relaties. Op deze manier kunnen nieuwe media een grote rol spelen in het dagelijks leven van de cliënten. De vraag die hierbij naar voren komt is of hiervoor ook aandacht is in de begeleiding?

Casus: op de woongroep heeft Marianne de dagelijkse routine om na de gezamenlijke maaltijd een rustmoment op haar kamer te nemen. Ze heeft het dan even nodig om even geen sociale contacten te hebben met andere bewoners of begeleiders. Tot voor kort ging dat prima. Maar sinds Marianne een laptop op haar kamer heeft besteedt ze het rustmoment op Facebook. Hiermee bouwt ze regelmatig een hoop spanning op. De begeleiders vinden het lastig om het hierover met haar te hebben, het is immers haar eigen privé.

Deze situatie lijkt lastig te veranderen. Zeker achteraf. Het gesprek over mediagebruik moet nog helemaal op gang komen omdat niemand dit had zien aankomen. Juist daarom is meer aandacht voor media in de begeleiding zo belangrijk.

Casus: de ouders van Johan zijn verhuisd. En helaas voor hem op zo’n grote afstand dat ze minder regelmatig bij hem op bezoek komen. Hij heeft het daar erg moeilijk mee. Juist nu omdat ze ook nog eens een jong hondje hebben die hij zo graag op ziet groeien. Door middel van Skype hebben ze nu een aantal momenten in de week waarop ze elkaar weer spreken én zien!

De nieuwe media bieden ook nieuwe mogelijkheden. Voor zelfredzaamheid, contacten, deelname aan de samenleving, enzovoort. De investeringen zijn vaak niet eens zo groot. Wat wel een investering vraagt is de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op dit terrein bij het team. Op het gebied van mediawijsheid en de inpassing van mediagebruik in de begeleiding. Het liefst door het onderwerp op te nemen in het zorgplan.

Training
Door jarenlange ervaring op dit gebied en in samenwerking met een aantal partners kan Facet u ondersteunen door middel van informatie, training, workshops en ontwikkelen van beleid. Neem hierover vrijblijvend contact op!

© Copyright 2013 Facet Trainingen•