Training LVB

Medewerkers leren meer over Licht Verstandelijke Beperking (LVB) problematiek.

In de begeleiding voor cliënten met een licht verstandelijke beperking maak je als begeleider deel uit van de omgeving van de cliënt. Daarom is het belangrijk dat je voldoende weet over LVB problematiek. Dat je als begeleider voldoende toegerust bent om je werk goed te kunnen doen. De training LVB leert medewerkers over de achtergronden van de LVB problematiek. Ze komen meer te weten over de mogelijke discrepantie in het functioneren van cliënten. Tevens leren medewerkers zicht te krijgen op hun eigen handelen, wat het effect is van hun handelen en wat hun wijze van communiceren is.

Doel van de training

De cursist inzicht geven in de theorie van LVB.
De cursist leert gericht te observeren en deze observatie te vertalen naar de prikkelverwerking en de alertheid.
Er wordt een aanzet gegeven om een vertaalslag te maken vanuit de theorie naar het handelen.

Voor wie

Voor mensen die werkzaam zijn in de zorg en het speciaal onderwijs. De training is gericht op verbetering van de kwaliteit van de zorg. Probleemgedrag wordt hierdoor vaak eerder gesignaleerd. Tevens zorgt de training voor een frisse kijk op het begeleiden van onze cliënten. Het geeft vaak een nieuwe constructieve, open discussie onder collega's. De aanmelding zal per individu, team of groep kunnen.

Inhoud

Het aanbod kan in een modulair aanbod worden neergezet. Dit betekent dat er op basis van de modules een programma op maat wordt gemaakt. Het totale pakket kan in 8 dagdelen worden vorm gegeven. Welke modules kunnen er aan bod komen:

1. LVB algemeen; wat betekent de term eigenlijk?
2. LVB in relatie tot visie van de organisatie
3. Functioneringsprofiel; welke vaardigheden (of welke discrepanties) zijn uitgangspunt in het werken met deze doelgroep?
4. Begeleidingsstijl/attitude; wat voor invloed heeft mijn begeleidingsstijl/attitude op de cliënt?
5. Grip op eigen (on)rust; zicht krijgen op eigen (on)rust in de invloed hiervan op jezelf en de ander.
6. Symbiotische relaties. Professioneel werken wat betekend dit?
7. Bijkomende problematiek; kort introductie over bijvoorbeeld ASS, hechting, etc.
8. Communicatie aan de hand van de transactionele analyse; contact-contract, ego-posities, etc.
9. Omgaan met weerstanden, cq handelingsverlegen
10. Methodisch werken

Inbreng cursisten

Vanuit de basisthema's hebben de cursisten zelf de mogelijkheid om cliënten of situaties in te brengen. Zo kunnen zij de training zelf mede inhoud geven. Thema's zullen zoveel mogelijk toegespitst zijn op de dagelijkse praktijk. Bij deze oefeningen worden de cursisten uitgenodigd mee te doen, dit betekent dat hij/zij de vrijheid heeft oefeningen niet mee te doen. Onze ervaring is dat het 'zelf ervaren' van toegevoegde waarde is binnen de cursus.

Praktische informatie

Tijdsduur: In overleg met de cursisten worden er 8 dagdelen gepland van 3 uur. Bij minder modules kunnen er ook minder dagdelen gepland worden. Bijvoorbeeld in een programma van 6 dagdelen kunnen de modules 1, 3, 4, 5, 6 en 8 behandeld worden. Maatwerk is ons uitgangspunt.
Plaats: De training kan gegeven worden op de locatie van de instelling. Ook kan er in overleg gekozen worden voor een andere locatie.
Aantal deelnemers: Maximaal 15 deelnemers
Kosten: Vrijblijvend wordt er een offerte gemaakt.